Avís legal.

Informació, responsabilitat i propietat intel·lectual

El domini latira.cat és el domini a la xarxa de la revista latira, propietat de Marc Velasco Salomó; NIF: 43632701E; domicili: carrer de Mossèn Salvador Galmés, 79 baixos; codi postal: 07530; localitat: Sant Llorenç des Cardassar; província: Illes Balears. latira, a més, és una marca registrada sota el nom La Tira de Promocions. L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions que s’exposen tot seguit. latira no es fa responsable dels danys i perjudicis que pugui ocasionar l’ús il·legítim o inadequat de les informacions contingudes al lloc web, ni tampoc de les connexions o continguts i les informacions dels enllaços de tercers externs. Tota la informació d’aquest portal, com també el disseny, imatges, text, so, vídeo o qualsevol altre material que l’integri, llevat del que està específicament marcat, és propietat intel·lectual de latira, tot i que es pot utilitzar amb la llicència anomenada Creative Commons, en la modalitat Reconeixement-Compartir Igual (by-sa).

 

Política de privadesa

Un dels objectius bàsics d’aquesta web és garantir la privadesa i la confidencialitat de les dades de caràcter personal dels seus usuaris i de tots els qui es relacionin amb aquesta web. Per aquest motiu, manifesta el màxim compromís de compliment de l’actual Llei Orgànica de Protecció de Dades (LOPD) i el Reglament (UE) 2016/679 relatiu a la protecció de persones físiques pel que fa a la protecció i lliure circulació de dades personals (RGPD). Així doncs, en la clàusula present es facilita la informació sobre l’ús que farà la societat de les vostres dades personals.

 

Política de galetes

Les galetes (cookies) són petits fitxers de text que s’emmagatzemen al navegador quan es visita qualsevol pàgina web. Serveixen perquè el web sigui capaç de recordar la visita quan es torni a navegar per aquesta pàgina. Sovint emmagatzemen informació de caràcter tècnic, preferències personals, estatístiques d’ús, personalització de continguts, enllaços a xarxes socials, accés a comptes d’usuari, etc. L’objectiu és adaptar el web al perfil i a les necessitats de cadascú. Aquest lloc web fa servir galetes pròpies i de tercers que poden obtenir dades no identificatives, com ara la vostra adreça IP o informació de les pàgines que heu visitades dins aquest lloc web. No cedim les vostres dades personals a tercers llevat de quan hi hagi una obligació legal, ja sia jutjats i tribunals, cossos de seguretat o hisenda pública, o bé us ho indiquem en la descripció inclosa amb aquest apartat. 

 

Drets que podeu exercir en relació amb les vostres dades personals

En qualsevol moment, i de manera gratuïta, podeu exercir els drets següents:

  • Accedir a les vostres dades personals.
  • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
  • Sol·licitar la supressió de les vostres dades quan, entre més motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • Obtenir de latira la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
  • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. A partir d’aquell moment, latira deixarà de tractar les dades, llevat de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Sol·licitar la portabilitat de les vostres dades.
  • Revocar els consentiments.
  • Reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades quan considereu que latira ha vulnerat els drets que us són reconeguts per la normativa aplicable en protecció de dades.

Podreu exercir aquests drets mitjançant un escrit a l’adreça següent: carrer de Mossèn Salvador Galmés, 79 baixos; codi postal: 07530; localitat: Sant Llorenç des Cardassar; província: Illes Balears. També ho podeu fer amb un escrit a info@latira.cat, tot informant-nos del dret que desitgeu exercir i incloent-hi les vostres dades identificatives.

 

Mesures de seguretat

latira aplica i manté els nivells de seguretat exigits pel RGPD per a protegir les dades de caràcter personal dels usuaris enfront de pèrdues fortuïtes i d’accessos, tractaments o revelacions no autoritzats, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscs a què són exposades. No obstant això, la transmissió d’informació per mitjà d’internet no és totalment segura; per això, i malgrat que latira fa el màxim esforç per a protegir les dades dels usuaris, no pot garantir-ne la seguretat durant el trànsit fins al lloc web. Per tant, tota la informació que faciliteu s’enviarà a compte i risc vostre. Una vegada rebudes les vostres dades, latira utilitzarà procediments i funcions de seguretat rigorosos per a impedir-hi qualsevol accés no autoritzat. 

 

Actualització de la política de privadesa

latira es reserva el dret de modificar de manera unilateral aquesta política de privadesa, a conseqüència, entre més circumstàncies, de: (1) canvis en el lloc web; (2) modificacions en els tractaments o finalitats de dades personals; (3) modificacions o novetats legislatives; i (4) l’establiment de nous criteris per part de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o qualsevol altra autoritat sobre la matèria. Per això, latira us recomana que llegiu detingudament la política de privadesa vigent en el moment en què accediu al lloc web.

 

Darrera actualització: setembre de 2020