Transformem-nos per a cooperar

Vivim temps convulsos on s’han trencat molts esquemes en tots els aspectes de la vida, on pots passar del tot al no-res, on les velles definicions ja no funcionen i els drets i les llibertats queden subjugats a la salut pública de forma gens democràtica. En aquest context que experts estan definint com a VICA (volàtil, incert, complex i ambigu), les eines i solucions que fins ara s’han aplicades —sobretot en el model econòmic i empresarial— són molt ineficaces i agreugen encara més la condició de la persona com a un mitjà de producció més. Si a més hi afegim la creixent digitalització i automatització del processos productius que van prescindint de gent en les produccions de béns i serveis, cal fer un plantejament alternatiu ja.

No s’ha d’inventar res nou, potser només cal parar una estona i fer una recapitulació de com ens podem organitzar posant les persones en el centre, no els calés. Passar del tant tens, tant vals a fomentar la participació democràtica de cadascú en tota la seqüència de vida d’un projecte col·lectiu empresarial.

Fotografia: Cercle GR

La cooperativa com a agrupació de persones per a resoldre necessitats comunes i mirar de viure millor té més de dos segles de vida. Els seus principis ordenadors són:

  • Primacia de les persones i de la fi social sobre el capital, que es concreta en gestió autònoma i transparent, democràtica i participativa, que porta a prioritzar la presa de decisions més en funció de les persones i les seves aportacions de treball i serveis prestats a l’entitat o en funció de la fi social, que en relació a les seves aportacions al capital social.

  • Aplicació dels resultats obtinguts de l’activitat econòmica principalment en funció del treball aportat i servei o activitat realitzada pels socis o pels seus membres i, en el seu cas, a la fi social objecte de l’entitat.

  • Promoció de la solidaritat interna i amb la societat que afavoreixi el compromís amb el desenvolupament local, la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, la cohesió social, la inserció de persones en risc d’exclusió social, la generació d’ocupació estable i de qualitat, la conciliació de la vida personal, familiar i laboral i la sostenibilitat.

  • Independència respecte dels poders públics.

Més enllà de la forma jurídica, aquests valors no són aliens a les maneres de fer i de viure en entorns rurals com el nostre. Cal potenciar la confiança i la col·laboració comunitària que en molts de pobles havia fet néixer, als anys 20-30 del segle XX, les antigues germandats o societats de socors mutus. També s’ha de promoure l’empoderament dels ciutadans per a implicar-se en les accions que afecten la col·lectivitat; però no només a l’hora de prendre les decisions pressupostàries, sinó de portar-ho a terme. Els consells de poble on els veïns formulen propostes a partir de compartir problemàtiques i cercar solucions han de ser també capaços d’organitzar els implicats per a dur-les més, que no pas encarregar-les a empreses. Arromangar-se, compartir temps i maneres de fer, enriqueix i dona valor a les persones que hi participen.

Fotografia: Cercle GR

I és que la cooperació és un valor clau per a la transformació social que els projectes cooperatius persegueixen. S’ha de deixar enrere la premissa capitalista de ‘la competència’ on només es pot sobreviure en el mercat competint, superant a les altres empreses i iniciatives. La creació de xarxa entre iguals o entre complementaris, compartir mitjans i serveis, col·laborar amb els proveïdors per a créixer junts és sempre beneficiós per al projecte col·lectiu. Si tots hi guanyem, això beneficia a la comunitat.

Una bona manera per a anar-se enxarxant mentre es van madurant els projectes són els espais de cotreball. Al centre de Ripoll, La Qpe serà aquest espai comunitari que vol oferir un valor afegit real. No es tracta de despatxos i sales de reunió amb wifi comuns, sinó d’un punt d’aixopluc integral amb persones que acompanyen i assessoren de forma especialitzada, d’un programa formatiu que té en compte les necessitats de conciliació familiar i laboral, i que ens posa en contacte amb iniciatives interessants en altres punts del territori.

Un pol de difusió de l’economia social i solidària i un punt de trobada per a tots els que volen contribuir a millorar la vida de les persones i de l’entorn on vivim. Perquè una forma diferent de produir, distribuir i consumir que deixi obsolet el model actual, una alternativa sostenible i arrelada que distribueixi equitativament la riquesa generada, en unes condicions laborals dignes i també causant un impacte mediambiental positiu en el territori on es desenvolupa no és una utopia, és el que volem.

cooperativa, empresa, transformació social, treball cooperatiu, xarxa,
Publicat el

Comentaris

Deixa el teu comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>